wtorek, 11 lutego 2014

Będzie badanie laboratoryjne ścieżek typu Plazadur

Tak jak pisałem w poprzedniej notce 5 lutego 2014 roku zwróciłem się do burmistrza Wiesława Ordona z wnioskiem o przeprowadzenie badań laboratoryjnych ścieżek spacerowych nad zalewem. W celu osiągnięcia maksymalnie obiektywnego wyniku prosiłem aby badanie zostało przeprowadzone przez niezależny podmiot wytypowany przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Chodziło o to, aby uniknąć spekulacji, że zlecenie zostało wykonane pod określoną tezę, a takie bez wątpienia pojawiłyby się w przypadku gdybym to ja wskazał wykonawcę badania i takie też pojawią się gdy wykonawcę badania wskaże burmistrz. 

Dzisiaj (11 lutego) otrzymałem informacje, że Urząd zamierza zlecić /lub zleci w niedługim czasie przeprowadzenie badań laboratoryjnych:Na chwilę obecną nie wiem czy mój wniosek z dnia 5 stycznia został pozytywnie rozpatrzony i czy wykonawca badania zostanie wybrany w taki sposób by jego bezstronność nie budziła wątpliwości.

Tak czy owak zastanawiająca jest kolejna rzecz. I etap inwestycji nad zalewem został ODEBRANY I OPŁACONY. Co takiego odebrano w ramach I etapu skoro konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych?