poniedziałek, 10 stycznia 2011

Będzie zadaszenie trybun na stadionie


O tym, że nowodębski stadion zasługuje na zmiany my kibice wiemy od dawna. Jednak do tej pory ten temat był omijany przez lokalnych decydentów szerokim łukiem...

Komitet Wyborczy Ratusz w swoim programie wyborczym i podczas kampanijnych spotkań zawierał postulaty dotyczące modernizacji naszego stadionu. Wiadomo, że „nie od razu Kraków zbudowano” ale od czegoś trzeba zacząć. W ankiecie zamieszczonej na www.stalnowadeba.pl 47% głosujących opowiedziało się za za zadaszeniem trybun, które chroniłyby kibiców przed deszczem
i słońcem. Odpowiednio wykonane, znacznie poprawiłyby również estetykę obiektu.

W tym miejscu chciałbym się podzielić dobrymi informacjami. Pierwszą rzeczą jaka zostanie zrealizowana będzie właśnie zadaszenie części trybun. Jestem po rozmowach z dyrektorem Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji i otrzymałem zapewnienie, że w tym roku zostanie stworzony projekt zadaszenia o wartości 10-15 tys zł. Wstępnie będzie to 1 sektor (ok. 36 metrów pokrycia), który w perspektywie ma być stopniowo rozbudowywany. Stara budka spikera zostanie zdemontowana.

Oczywiście nasz stadion jak i inne obiekty należące do SOSiRu wymagają zwiększonych nakładów i inwestycji: dokończenie remontu trybun, oświetlenie murawy, bieżnia tartanowa i inne. Nie wolno również zapominać o budynku przy stadionie, zalewie (podlega pod SOSiR), siłowni, basenach. Mam nadzieję, że moi koledzy radni dostrzegą te potrzeby i każdego roku w budżecie będzie zabezpieczana odpowiednia kwota na realizacje niezbędnych przedsięwzięć.

Gdy projekt zadaszenia zostanie wykonany postaram się aby został udostępniony do publicznej wiadomości w celu zgłaszania uwag.

Hej Stal!
niedziela, 9 stycznia 2011

Sprawozdanie z działalności Klubu Radnych RATUSZ

Sprawozdanie z działalności Klubu Radnych Ratusz za okres 01.12.10-31.12.10

1 grudnia na inauguracyjnej sesji rady miejskiej powołano pierwszy w historii nowodębskiego samorządu Klub Radnych. Zgodnie ze statutem gminy Burmistrz jest zobowiązany zapewnić organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do funkcjonowania klubu. Przewodniczącym Klubu Radnych RATUSZ został Marek Ostapko. Decyzją większości („Nasz Samorząd” + PiS+ Niezależni) radni z Ratusza nie zostali dopuszczeni do sprawowania funkcji w Prezydium Rady i przewodnictwa komisjom.

Z inicjatywy Janiny Lubery doszło do spotkania informacyjnego rady miejskiej dotyczącego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2. W spotkaniu uczestniczył były radny Jacek Szpunar, który zajmował się tą kwestią w minionej kadencji. W projekcie budżetu zarezerwowano środki na to zadanie.

Podczas drugiej sesji rady miejskiej (08.12.2010) Marek Ostapko zwrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym oświetlenia wewnątrz-podwórkowego, zaznaczając, że był to wspólny element programów wyborczych Ratusza i komitetu burmistrzowskiego. Realizacja zadania jest wpisana do projektu budżetu na rok 2011. 
 
W związku z intensywnymi opadami śniegu utrudniającymi przemieszczanie się KR RATUSZ podjął działania mające na celu poprawę sytuacji na naszych ulicach i chodnikach. Tomasz Licak zwrócił się do naczelnika Zakładu Karnego w Nisku z pytaniem o możliwość odśnieżania nowodębskich dróg i chodników przez więźniów z Chmielowa. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią więźniowie wykonywaliby swoją pracę bezpłatnie (maksymalnie 8h dziennie). Gmina byłaby zobowiązana do zapewnienia sprzętu, strojów roboczych, dojazdu, opiekuna
i ubezpieczenia skazanych. Pomysł ten nie znalazł akceptacji burmistrza Wiesława Ordona, który stwierdził, że jest to zbyt kosztowne. Wobec tego podczas trzeciej sesji (29.12.2010) Marek Ostapko zaproponował, aby w odśnieżanie miasta zaangażowali się członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Radny Jan Flis z OSP os. Dęba powiedział, że OSP włączy się odśnieżanie miasta, jeżeli przystąpi do niej.... Towarzystwo Ratusz. Dodał jednocześnie, że OSP nie posiada niezbędnego sprzętu.

15 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy z inicjatywy burmistrza Wiesława Ordona odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z TSSE „Wisłosan”. Tematem spotkania było zwiększenie dostępności do strefy ekonomicznej. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący KR RATUSZ Marek Ostapko.

18 grudnia miało miejsce uroczyste zakończenie rundy jesiennej Nowodębskiej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej (NALP) organizowanej przez Towarzystwo RATUSZ. Zwycięzca NALP drużyna Dezametu przegrał w meczu towarzyskim z liderem ligi mieleckiej drużyną Fair Play Mielec 7:9. Nagrody wręczali starosta powiatu tarnobrzeskiego Mirosław Pluta, wiceprzewodniczący rady powiatu Bogdan Tomczyk oraz w imieniu TKP RATUSZ Wojciech Bulanowski i Marek Ostapko . W rolę konferansjera wcielił się Jacek Lubera (radny powiatu).

28 grudnia radni z Ratusza uczestniczyli w promocji 7 zeszytu NTSK. Gościem specjalnym był Konrad Samisz żołnierz II Korpusu gen. W. Andersa, po wojnie długoletni trener Stali Nowa Dęba. 
 
29 grudnia podczas III sesi VI kadencji radny Tomasz Licak skierował zapytanie do burmistrza w sprawie bezpłatnej nauki pływania dla dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu gminy Nowa Dęba. Radny Licak przypomniał, że podczas otwarcia krytej pływalni Wiesław Ordon deklarował, że nauką pływania zostaną objęte „wszystkie dzieci” z Nowej Dęby. Burmistrz odpowiedział, że został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu w tej sprawie.
Z kolei radny Marek Ostapko sprzeciwiał się likwidacji miejskiej siłowni. Zaproponował, aby umieścić ją w budynku krytej pływalni, co zwiększy atrakcyjność obu punktów. Radny Marek Ostapko wręczył burmistrzowi petycję podpisaną przez użytkowników siłowni sprzeciwiających się jej zamykaniu jednocześnie deklarując, że podejmie starania by przekonać pozostałych rajców do przeznaczenia środków w budżecie na utrzymanie miejskiej siłowni.wtorek, 4 stycznia 2011

W obronie miejskiej siłowni


Czy nowodębska siłownia zostanie zamknięta? Wszystko wskazuje na to, że tak. Oczywiście powodem jest brak środków na jej utrzymanie...


Ta sprawa została poruszona na ostatniej sesji rady miejskiej przez przewodniczącego Klubu Radnych Ratusz Marka Ostapko:
-Ja rozumiem, że być może to pomieszczenie w którym się ta siłowania obecnie mieści jest w planach przeznaczone pod jakąś działalność gospodarczą i bardzo dobrze. Jeżeli kończy się tam umowa dzierżawy to proponowałbym aby te siłownie ulokować na naszym basenie gdyż zarówno klienci siłowni będą korzystać później z basenu jak i klienci basenu być może skorzystają z siłowni i to się będzie wzajemnie nakręcało- mówił Ostapko dodając jednocześnie iż jego zdaniem adaptacja pomieszczeń w piwnicach na basenie jest zadaniem na które stać nowodębski samorząd.

W odpowiedzi burmistrz  Wiesław Ordon podkreślał, że problem siłowni pojawiał się już kilka lat temu. Wówczas gmina zakupiła od prywatnej osoby urządzenia by te siłownie uratować.
- Mieliśmy nadzieję jak zapewniali nas tacy o których pan teraz mówi, że tam będą chodzić, że ta siłownia się utrzyma, że nie będziemy do niej  znaczących kosztów dokładać. Okazało się po krótkim okresie że siłownia nie utrzymuje się. - argumentował Wiesław Ordon. Następnie pomieszczenie to udostępniono prywatnym osobom by prowadziły tam działalność gospodarczą. Szybko okazało się, że również one nie są w stanie jej utrzymać. - To jest bardzo wąska grupa użytkowników, która nie zapewnia działalności w sposób opłacalny- dodawał.

Nagranie z sesji rady miejskiej 29.12.2010.
http://www.youtube.com/watch?v=7my2yCzwuMY-Dopłacamy do Straży Miejskiej i do innych zadań. Także to to nie jest argument, że dopłacamy. - ripostował Ostapko. -  Natomiast jeżeli byłaby ona ulokowana na basenie to jestem przekonany, że przynosiłaby zyski bo tak jak powiedziałem wcześniej basen i siłownia to byłoby centrum sportu które by się wzajemnie nakręcało.-dodawał.Wiesław Ordon stwierdził, że decyzja w sprawie siłowni będzie należała do radnych bo to oni uchwalają budżet gminy (burmistrz go przygotowuje).

Na koniec Marek Ostapko zadeklarował, że będzie starał się przekonać radnych aby zapewnili w przyszłym budżecie środki na funkcjonowanie siłowni oraz wręczył burmistrzowi listę podpisów użytkowników siłowni którzy sprzeciwiają się jej zamknięciu. O dalszych losach siłowni będziemy informować. 

KK
Źródło: InfoNowaDeba.pl

Odśnieżyć Nową Dębę

Tegoroczna zima jest wyjątkowo ostra. Obfite opady śniegu znacznie utrudniają poruszanie się naszymi ulicami i chodnikami. Na środowej sesji rady miejskiej Klub Radnych RATUSZ wywołał dyskusję dotyczącą stanu odśnieżenia.

Na początku grudnia radny Tomasz Licak (KR RATUSZ), zwrócił się z pytaniem do naczelnika Zakładu Karnego w Nisku dotyczącym możliwości odśnieżania naszego miasta przez więźniów z Zakładu Karnego w Chmielowie. - W projekcie umowy jaki otrzymałem od naczelnika było zapisane, że więźniowie będą wykonywać swoją pracę bezpłatnie. Gmina miała im jednak zapewnić transport, ubezpieczenie, sprzęt i ciepły posiłek.- mówi Licak.Film: Marek Ostapko (Ratusz) porusza problem złego odśnieżenia gminy
http://www.youtube.com/watch?v=sQ6a2o_b_iM


Klub Radnych RATUSZ przedstawił te propozycje burmistrzowi Wiesławowi Ordonowi, jednak ten po konsultacji z prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które zajmuje się odśnieżaniem naszej gminy stwierdził, że koszty takiego przedsięwzięcia są zbyt duże.
Film: Wypowiedź Burmistrza Wiesława Ordona na temat odśnieżania
http://www.youtube.com/watch?v=N0w44gQBXQk>


-Wobec takiego stanowiska burmistrza postanowiliśmy szukać innych rozwiązań- komentuje Marek Ostapko. -Podczas sesji skierowałem pytanie do radnego Jana Flisa, który kieruje Ochotniczą Strażą Pożarną w Osiedlu Dęba, czy istnieje możliwość aby nasi druhowie w przypadku kolejnego ataku zimy udzielili pomocy mieszkańcom.
Film: Wypowiedź radnego Jana Flisa i ad vocem Marka Ostapko
http://www.youtube.com/watch?v=H7oMDUsoc0s


-Jak się włączy stowarzyszenie Ratusz do odśnieżania również włączy się bezpłatnie Ochotnicza Straż Pożarna- odpowiadał radny Jan Flis. Dodał również, że OSP Dęba nie posiada niezbędnego sprzętu. W odpowiedzi Marek Ostapko podkreślił, że Towarzystwo Kultury Powszechnej RATUSZ jak sama nazwa wskazuje ma inne cele statutowe i pełni inne funkcje.
-Dla ludzi starszych przejście po nieodśnieżonym chodnikiem do sklepu jest naprawdę czymś ciężkim i dlatego jako Klub Radnych RATUSZ podjęliśmy inicjatywę: skierowaliśmy zapytanie do Zakładu Karnego , teraz do pana Jana. Jesteśmy radnymi i jeżeli mieszkańcy mają problemy naszym zadaniem jest je rozwiązywać dlatego poruszyłem ten temat- mówił Ostapko.

W dyskusje włączyła się również radna Maria Mroczek, która przekazała swoje krytyczne uwagi dotyczące pracowników PGKiM zajmujących się zrzucaniem śniegu i sopli z dachów bloków.

/KK
źródło: ifonowadeba.pl