czwartek, 24 marca 2011

Oświadczenie Klubu Radnych Ratusz

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej głosowano nad zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 7 milionów złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Poniżej oświadczenie Klubu Radnych Ratusz które zostało wygłoszone na sesji przez przewodniczącego Klubu Marka Ostapko podczas dyskusji nad uchwałą.


Pani Przewodnicząca
Szanowna Rado

Za chwilę każdy z nas podniesie rękę za lub przeciw zaciągnięciu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Wysokość tego kredytu wynosi 7 milionów złotych.

Na wczorajszej komisji budżetowej dyskusje wzbudziła wysokość spłat tego kredytu w poszczególnych latach. W zaproponowanej uchwale ciężar odpowiedzialności spada na samorządowców następnej kadencji. Rodzi się w tym miejscu pytanie czy powinniśmy zrzucać ciężar tego kredytu na barki przyszłych radnych i burmistrza zwłaszcza że w kolejnych latach kurek unijnych pieniędzy zostanie zakręcony wobec czego trudniej będzie pozyskiwać środki z zewnątrz?

Pan burmistrz podkreśla, że już za chwile możemy stanąć przed wyborem: albo rozwój i inwestycje, albo wydatki bieżące. To, że taka sytuacja nastąpi przewidywano kilka lat temu. Jednak do tej pory praktykowano ucieczkę od problemów zamiast przystąpienia do niezbędnych reform. Rozkładanie rat kredytu w sposób zaproponowany w uchwale jest właśnie formą takiej ucieczki. 

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć 


Pan burmistrz podkreślał, że zaproponowany przez niego budżet jest budżetem rozwojowym. Większość z Państwa zgodziła się z tą opinią i podniosła rękę za tym budżetem a więc i za zaplanowanym w nim deficytem. Dlatego powinniście Państwo wziąć pełną odpowiedzialność za te decyzje i przychylić się do poprawek Klubu Radnych Ratusz które zakładają inne rozłożenie spłaty rat w poszczególnych latach.Na wczorajszej komisji zaproponowałem aby raty rozłożyć w następujący sposób:

2012r.- 1000 000 zł, (zmiana o 800 tys. w stosunku do projektu uchwały)
2013r.- 1000 000zł, (zmiana o 500 tys. w stosunku do projektu uchwały)
2014r.- 1000 000zł, (zmiana o 500 tys. w stosunku do projektu uchwały)
2015r.- 1000 000zł. (bez zmian w stosunku do projektu uchwały)
2016r- 1000 000zł. (bez zmian w stosunku do projektu uchwały)
2017r.- 1000 000zł. (bez zmian w stosunku do projektu uchwały)
2018r.- 500 000zl (zmiana)
2019r.- 300 000zl (zmiana)
2020r.- 200 000zl (zmiana)

Po przedstawieniu tej propozycji ogłoszono przerwę w posiedzeniu komisji podczas której Pan Burmistrz i Pani Skarbnik udali się na naradę. W trakcie przerwy Klub Radnych Ratusz pracował nad propozycją kolejnego wariantu, który mógłby by zostać zaakceptowany przez koalicje rządzącą. Obejmował on spłatę w 2012 roku 300 000zł, następnie w latach 2013-2018- po 1mln złotych rocznie natomiast w roku 2019 – 400 000zl, zaś w 2020- 300 000zl.


Po dyskusji jaka wywiązała się po wznowieniu obrad randa Janina Lubera przedłożyła kolejne rozwiązanie tej sytuacji, które wydawało się być rozwiązaniem kompromisowym zadowalającym zarówno koalicję rządzącą z panem burmistrzem na czele jak i stronę proponującą poprawki. Wariant ten ten zakładał spłatę kredytu w następujący sposób:
2012r.- 500 000 zł
2013r.- 700 000zł
2014r.- 700 000zł
2015r.- 1000 000zł.
2016r- 1000 000zł.
2017r.- 1000 000zł.
2018r.- 1000 000zł.
2019r.- 1,1mln zł
2020r.- wykreślony

Wniosek złożony przez radną Luberę nie znalazł akceptacji większości składu komisji. Za było 3 radnych. 6 radnych głosowało przeciw. W głosowaniu opiniującym projekt uchwały burmistrza 3 radnych było przeciw.

Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado
W imieniu Klubu Radnych Ratusz proszę Państwa o odrzucenie omawianego projektu uchwały w formie przedstawionej przez burmistrza. Ciężar rat zaciągniętego kredytu powinien spocząć na samorządzie tej kadencji. Nie możemy stawiać pod murem przyszłych radnych i przyszłego burmistrza. Wprawdzie wyborcy udzielili nam mandatu na 4 lata jednak nie możemy zapominać, że rolą samorządowców jest zapewnienie ciągłości rozwoju gminy. Dziękuję za wysłuchanie.

poniedziałek, 21 marca 2011

Bliżej mieszkańców

Starostowie tarnobrzescy, burmistrz oraz radni powiatowi i gminni dyskutowali z mieszkańcami o ich problemach.

W czwartek 17 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie z inicjatywy miejscowego Klubu Radnych Ratusz odbyło się spotkanie sprawozdawczo-informacyjne z mieszkańcami gminy. Na spotkaniu obecni byli starostowie powiatu tarnobrzeskiego: Mirosław Pluta i Jerzy Sudoł, burmistrz Wiesław Ordon, radni powiatowi: Bogdan Tomczyk i Jacek Lubera oraz miejscowi radni w tym gospodarze spotkania: Janina Lubera, Marek Ostapko i Tomasz Licak i goście: Ryszard Rutyna, Halina Drągowska, Kazimierz Skimina, Tomasz Gazda. -Pomysł spotkania zrodził się podczas I Sejmiku Powiatowego kiedy to starosta Mirosław Pluta mówił o potrzebie wychodzenia władz lokalnych do mieszkańców i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego- mówił przewodniczący Ratusza Marek Ostapko i dodaje iż już w kampanii wyborczej Ratusz podkreślał, że samorządowcy każdego szczebla powinny wychodzić do mieszkańców i wsłuchiwać się w ich oczekiwania i problemy. 

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Klubu Radnych Ratusz który przedstawił informacje dotyczącą dotychczasowej działalności Klubu Ratusz za okres od grudnia 2010 do lutego 2011r.. Odniósł się m.in. do sprawy odśnieżania, inicjatywy uchwałodawczej, złożonych interpelacji, oświetlenia wewnątrzblokowego i budowy nowego komisariatu policji, a także imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Klub i Towarzystwo dla mieszkańców. Następnie głos zabrał Mirosław Pluta. W swoim wystąpieniu odniósł się m.in do planowych inwestycji w tym budowy nowego boiska typu ORLIK i planów budowlanych dotyczących Zespołu Szkół nr1, planowanego wsparcia dla klubów sportowych, poprawy jakości komunikacji publicznej na terenie powiatu, planowanych zmian w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Kolejny etap spotkania obejmował wypowiedź burmistrza Wiesława Ordona, który w swoim wystąpieniu pokrótce omawiał zapisy budżetu na rok bieżący oraz odnosił się do spostrzeżeń swoich poprzedników.Po informacji przyszedł czas na pytania z sali. Tomasz Gazda pytał o sytuacje w nowodębskim szpitalu i o plotki dotyczące likwidacji niektórych oddziałów. Starostowie zdementowali te pogłoski i zaznaczyli, że ich celem jest modernizacja i rozbudowa szpitala a nie jego marginalizacja. Radny Ryszard Rutyna pytał starostów o działania jakie zamierza podjąć powiat w stosunku do jego miejscowości czyli Chmielowa. Radny Kazimierz Skimina otrzymał zapewnienie, że już niebawem ruszą oczekiwane prace na terenie ulic Sikorskiego i Majdańskiej. Z kolei radna Halina Drągowska uczulała samorządowców na problemy jakie dotykają dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym.

Pytania mieszkańców dotyczyły m.in gospodarki mieszkaniowej, sprawy peronu a także budowy parkingu przy Stokrotce na ulicy Jasnej. Zwłaszcza ten ostatni wątek wzbudził żywą dyskusje wśród zgromadzonych mieszkańców i samorządowców.  


Jeden z mieszkańców pytał burmistrza dlaczego w budżecie nie ma pieniędzy na parkingi na ul. Krasickiego, a znajdują się pieniądze na budowę parkingu który zdaniem mieszkańca powinien budować właściciel obiektu. Burmistrz odpierał zarzuty mówiąc iż parking przy Stokrotce będzie parkingiem publicznym a więc dostępnym dla wszystkich mieszkańców, a w nowym budynku pracę znajdzie kilkadziesiąt osób. Ponadto dodał, że budżet znalazł akceptacje rady miejskiej. W odpowiedzi Radni Ratusza zaznaczyli, że budżet owszem znalazł akceptacje większości rady ale nie całości gdyż Klub Radnych wstrzymał się od głosu m.in. z powodu ujęcia w budżecie parkingu przy Stokrotce. Następnie między Wiesławem Ordonem a Janiną Luberą wywiązała się dyskusja podobna do tej której świadkami byliśmy podczas sesji budżetowej.

Kolejne spotkania Ratusza w przygotowaniu. Informacje o nich będzie można znaleźć w lokalnych mediach i na tablicach ogłoszeń.
 

www.infonowadeba.pl 
 

poniedziałek, 14 marca 2011

Nie jesteśmy w szkole

Przywołany do tablicy przez burmistrza Wiesława Ordona (niegdyś nauczyciela historii), który w mediach ironicznie nazywa mnie „specem od budownictwa” mogę jedynie prosić go jego słowami aby swoimi wypowiedziami „nie robił ludziom zamętu w głowach”. Na szczęście nie jesteśmy w szkole wobec czego mam prawo do swobodnej dyskusji i obrony swoich spostrzeżeń bez obaw że zostanie wyszarpany za ucho czy też wysłany na dywanik do dyrektora.

Zacznijmy od Samorządowego Ośrodka Kultury, który stał się punktem zaczepienia tekstu Pana Burmistrza. Wbrew zarzutom burmistrza swoją lekcje odrobiłem i dalej uważam, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa nowego ośrodka kultury: ładniejszego, bardziej funkcjonalnego, nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych czyli mówiąc krótko obiektu na poziomie XXI wieku, spełniającym oczekiwania mieszkańców niż remontowanie straszydła z którym już od samego początku było wiele problemów.

Uważam, że należało pozyskać środki zewnętrzne i przystąpić do realizacji inwestycji w oparciu m.in. o finansowanie ze środków unijnych. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że trzeba posiadać chęci i umiejętności sięgnięcia po te pieniążki ale to zadanie leży już po stronie burmistrza i podległych mu urzędników.
Nowy budynek byłby lepszym rozwiązaniem. Jest to opinia podzielana przez wielu mieszkańców, oraz zaprzyjaźnionych samorządowców których radziłem się w tej sprawie. Podobny osąd wyrażali również przedsiębiorcy z branży budowlanej i prywatni przedsiębiorcy z którymi się konsultowałem. Oczywiście nazwiska tych osób pozostawię dla siebie gdyż nie chcę by zostały wciągnięte przez obecną ekipę rządzącą wciągnięte do politycznego sporu tak jak zrobiono to w przypadku moich przyjaciół z którymi organizuję NALP. 

To, że burmistrz broni swojej decyzji jest dla mnie zrozumiałe. Jednak życzę Panu Ordonowi by nie mylił przestrzeni publicznej ze szkolną salą i pogodził się z tym, że nie wszyscy podzielają jego interpretacje słowa „rozwojowy” i na całe szczęście nie mogą za to zostać ukarani jedynką do dzienniczka.

Pan burmistrz sam podkreślał, że nie długo może okazać się, że gmina swój budżet będzie przeznaczała na wydatki bieżące a o inwestycjach na jakie liczą mieszkańcy będzie trzeba zapomnieć. Jeśli już dzisiaj burmistrz ma taką wiedzę powinien już w tym roku przystąpić do niezbędnych reform by nie blokować przeobrażeń Nowej Dęby w przyszłości. Wtedy wszyscy wspólnie moglibyśmy mówić o rozwojowym budżecie. No chyba, że znów mimo rad i sugestii zda się dogmat o własnej nieomylności i po raz kolejny obudzi się z ręką w nocniku tak jak miało to miejsce z nowodębskim peronem.

czwartek, 10 marca 2011

Klub Radnych Ratusz zaprasza mieszkańców

Klub Radnych Ratusz zaprasza mieszkańców na spotkanie- sprawozdawczo informacyjne które odbędzie się 
17 marca (czwartek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o godz. 17:00.

W spotkaniu wezmą udział:
STAROSTA - Mirosław PLUTA
WICESTAROSTA- Jerzy SUDOŁ
Radni powiatu tarnobrzeskiego
Radni Klubu Radnych Ratusz

Informujemy również, że dnia 14 marca (poniedziałek) w MGOPS w godzinach od 16.30 do 18.00
będzie trwał dyżur radnych z KR RATUSZ: Janina LUBERA, Marek OSTAPKO, Tomasz LICAK.

poniedziałek, 7 marca 2011

Sprawozdanie z działalności KR RATUSZ za luty 2011r.

01.02.2011r- obyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

01.02.2011r- odbyła się 2 kolejka Nowodębskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej współorganizowanej przez członków KR Ratusz.

07.02.2011r. - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Reja 7 odbył się dyżur Klubu Radych Ratusz. W ciągu dwóch godzin przyjęto 8 interesantów. Poruszano sprawy komunalne w tym dotyczące dodatków mieszkaniowych; funkcjonowania Straży Miejskiej, oraz kwestie związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie.

08.02.2011r.- odbyła się 3 kolejka Nowodębskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej współorganizowanej przez członków KR Ratusz.

09.02.2011r. - w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się szkolenie radnych z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W szkoleniu wzięli udział Janina Lubera i Tomasz Licak.

09.02.2011r- w krytej pływalni SOSiR odbyło się spotkanie z młodzieżą w sprawie skate parku i dirt parku. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący KR Ratusz Marek Ostapko.

10.02.2011r- odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

11.02.2011r- w siedzibie starostwa powiatowego w Tarnobrzegu przewodniczący Klubu Radnych Ratusz spotkał się z wicestarostą Jerzym Sudołem. Tematem spotkania były m.in. budowa chodników w miejscowościach Alfredówka, Cygany, Rozalin.

11.02.2011r.- odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji oraz posiedzenie Komisji Budżetowej.

14.02.2011r- odbyła się sesja budżetowa rady miejskiej.

15.02.2001 r.- odbyła się 4 kolejka Nowodębskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej współorganizowanej przez członków KR Ratusz.

21.02.2011r.- odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej.

22.02.2011r- w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyło się spotkanie członków Klubu Radnych Ratusz z Zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszym inspektorem Sławomirem Szczupakiem. Głównym tematem spotkania była kwestia budowy nowego komisariatu policji w Nowej Dębie.

22.02.2011r- odbyła się 5 kolejka Nowodębskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej współorganizowanej przez członków KR Ratusz.

23.02.2011r- odbyło się I w historii naszego województwa posiedzenie Sejmiku Powiatowego. Na spotkaniu byli również obecni Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, oraz Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński.

24.02.2011r.- odbyło się spotkanie KR Ratusz z zainteresowanymi rodzicami w sprawie organizacji grupy integracyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-3). Spotkanie to było efektem dyżuru KR Ratusz z 07.02.2011r.

26.02.2011r.- odbył się turniej piłkarski Donoria CUP w którego organizację włączyli się członkowie KR Ratusz. W Turnieju wzięły udział drużyny Bać Pol (Rzeszów), Spar (Rzeszów), Resaco (Nowa Dęba), FB Design (Nowa Dęba).

28.02.2011r.- Klub Radnych Ratusz skierował pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie Wojciecha Serafina w sprawie proponowanych przez Klub zmian w projekcie Statutu Gminy.