poniedziałek, 7 lutego 2011

Inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców- projekt uchwały

W internetowym wydaniu dziennika "Echo Dnia" z dnia 3 lutego czytamy:

"Najmłodszy radny Nowej Dęby, 24-letni Marek Ostapko postanowił zaktywizować lokalną społeczność i wystąpił do burmistrza z autorskim projektem uchwały wprowadzającej inicjatywę uchwałodawczą dla grupy 60 mieszkańców gminy. – Skoro radni, burmistrz i komisje mają taka taką możliwość, to dlaczego grupa mieszkańców nie może zgłosić własnego wniosku – pyta radny Ostapko. Autorski projekt uchwały przygotowany przez radnego Ostapkę to kolejna nowość w nowodębskim samorządzie. To także nowość w naszym regionie. (...)"
Cały artykuł można znaleźć tutaj: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110203/POWIAT0304/711664622

Informacje na ten temat pojawiły się również w serwisie Twój Region 24: http://twojregion24.pl/wydarzenia/nowa-deba-ratusz-chce-mieszkancy-mogli-zglaszac-projekty-uchwal/ oraz w Radiu Leliwa: http://leliwa.pl/index.php/pl/informacje_z_regionu/inicjatywa_uchwalodawcza

Poniżej zamieszczam odpowiedzi jakie otrzymałem od Panów: Burmistrza Wiesława Ordona oraz Przewodniczącego Rady Wojciecha Serafina:Nie będę naciskał aby mój projekt był dyskutowany oddzielnie lecz aktywnie włączę się w prace nad nowym Statutem. Nie podoba mi się, że w zaproponowanym przez burmistrza projekcie inicjatywa uchwałodawcza jest przewidziana dla 100 mieszkańców. Moim zdaniem ta liczba powinna być o połowę mniejsza lub tak jak zaproponowałem powinna wynosić 60 osób. Korzystając z okazji w imieniu Klubu Radnych Ratusz zgłosimy również inne uwagi i wnioski jak np.: wprowadzenie głosowania imiennego aby mieszkańcy mogli wiedzieć który radny za czym glosował lub czemu się sprzeciwiał a także wniesiemy o skrócenie czasu w jakim magistrat udziela odpowiedzi radnym na złożoną interpelacje. Obecnie termin ten wynosi 21 dni czyli więcej niż w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na który czas odpowiedzi wynosi 14 dni.

wtorek, 1 lutego 2011

Sprawozdanie z działalności KR RATUSZ za styczeń 2011

W dniu 10.01.2011 r., dzięki uprzejmości dyrektora SOSiR p. Adama Szurgocińskiego, członkowie Klubu Radnych RATUSZ wizytowali budynek krytej pływalni. Radni zapoznali się z zasadami funkcjonowania obiektu. Jednym z elementów wizyty było obejrzenie pomieszczeń znajdujących się w dolnej części budynku, w których można byłoby ulokować siłownię. Zwrócono również uwagę na fakt, iż potencjał zamontowanych kolektorów słonecznych nie jest w pełni wykorzystywany. Na chwilę obecną ogrzewają one wodę w basenie sportowym i wodę użytkową. Aby mogły ogrzewać również wodę w basenie rekreacyjnym, należy przedłużyć instalację solarów. Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 tys. zł. Podczas wizyty członkowie KR RATUSZ zostali również zapewnieni, że w tym roku zostanie stworzony projekt zadaszenia trybun na stadionie miejskim o wartości 10-15 tys. zł. Wstępnie będzie to 1 sektor (ok. 36 metrów pokrycia), który w perspektywie ma być stopniowo rozbudowywany. Stara budka spikera ma zostać zdemontowana.

11.10.2011 r. Przewodniczący KR RATUSZ Marek Ostapko spotkał się z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesławem Ordonem w celu omówienia losów nowodębskiej siłowni.


18.01.2011 r.  Przewodniczący KR RATUSZ Marek Ostapko spotkał się ze Starostami Powiatu Tarnobrzeskiego Mirosławem Plutą i Jerzym Sudołem. Celem spotkania było omówienie remontu drogi relacji Jadachy-Ocice oraz możliwość wsparcia ze strony powiatu nowodębskiej siłowni. Starosta zadeklarował, że w przypadku ulokowania siłowni na nowodębskim basenie postara się znaleźć środki finansowe, aby wesprzeć tę inicjatywę.

21.01.2011 r. Przewodniczący KR RATUSZ spotkał się ze Starostami Powiatu Tarnobrzeskiego Mirosławem Plutą i Jerzym Sudołem. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z nowodębskim szpitalem. Podczas spotkania starostowie przedstawili również plan budowy boiska typu ORLIK obok Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

22.01.2011 r. odbył się objazd gminy, którego celem było zapoznanie się radnych ze stanem infrastruktury i obiektów gminnych na os. Poręby, os. Dęba, w Rozalinie, Tarnowskiej Woli, Alfredówce, Budzie Stalowskiej, Cyganach, Jadachach i Chmielowie. W objeździe wzięli udział Janina Lubera i Tomasz Licak.

22.01.2011 r. odbyło się walne zgromadzenie Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba. W spotkaniu wziął udział Marek Ostapko.

25.01.2011 r. ruszyła runda zimowa Nowodębskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, w której organizacji i sponsoringu biorą udział członkowie KR RATUSZ.

26.01.2011 r. odbyła się IV sesja Rady Miejskiej.

Przewodniczący Klubu Radnych Ratusz Marek Ostapko złożył również trzy interpelacje ( w sprawie terenu po kotłowni, terenu po przedszkolu, oraz umieszczania nagrań z sesji na stronie Urzędu) oraz autorski projekt uchwały dotyczący zmiany Statutu Gminy w celu wprowadzenia INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ dla mieszkańców.