poniedziałek, 7 lutego 2011

Inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców- projekt uchwały

W internetowym wydaniu dziennika "Echo Dnia" z dnia 3 lutego czytamy:

"Najmłodszy radny Nowej Dęby, 24-letni Marek Ostapko postanowił zaktywizować lokalną społeczność i wystąpił do burmistrza z autorskim projektem uchwały wprowadzającej inicjatywę uchwałodawczą dla grupy 60 mieszkańców gminy. – Skoro radni, burmistrz i komisje mają taka taką możliwość, to dlaczego grupa mieszkańców nie może zgłosić własnego wniosku – pyta radny Ostapko. Autorski projekt uchwały przygotowany przez radnego Ostapkę to kolejna nowość w nowodębskim samorządzie. To także nowość w naszym regionie. (...)"
Cały artykuł można znaleźć tutaj: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110203/POWIAT0304/711664622

Informacje na ten temat pojawiły się również w serwisie Twój Region 24: http://twojregion24.pl/wydarzenia/nowa-deba-ratusz-chce-mieszkancy-mogli-zglaszac-projekty-uchwal/ oraz w Radiu Leliwa: http://leliwa.pl/index.php/pl/informacje_z_regionu/inicjatywa_uchwalodawcza

Poniżej zamieszczam odpowiedzi jakie otrzymałem od Panów: Burmistrza Wiesława Ordona oraz Przewodniczącego Rady Wojciecha Serafina:Nie będę naciskał aby mój projekt był dyskutowany oddzielnie lecz aktywnie włączę się w prace nad nowym Statutem. Nie podoba mi się, że w zaproponowanym przez burmistrza projekcie inicjatywa uchwałodawcza jest przewidziana dla 100 mieszkańców. Moim zdaniem ta liczba powinna być o połowę mniejsza lub tak jak zaproponowałem powinna wynosić 60 osób. Korzystając z okazji w imieniu Klubu Radnych Ratusz zgłosimy również inne uwagi i wnioski jak np.: wprowadzenie głosowania imiennego aby mieszkańcy mogli wiedzieć który radny za czym glosował lub czemu się sprzeciwiał a także wniesiemy o skrócenie czasu w jakim magistrat udziela odpowiedzi radnym na złożoną interpelacje. Obecnie termin ten wynosi 21 dni czyli więcej niż w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na który czas odpowiedzi wynosi 14 dni.