poniedziałek, 23 czerwca 2014

Tygodnik Nadwiślański: TO BYŁA FUSZERKA

Kontrolerzy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego potwierdzają, że podczas rewitalizacji centrum Nowej Dęby doszło do licznych nieprawidłowości. Wykazują niedoróbki i fuszerki oraz braki w dokumentacji inwestycji.
W pokontrolnym protokole piszą o naruszeniu prawa zamówień publicznych i niedopełnianiu obowiązków przez urzędników. Planty  i  sąsiadujący  z  nimi  miejski  park – tak zwany „Koziołek Matołek” – zostały oddane  do  użytku  w  październiku  minionego  roku.  Program  rewitalizacji  centrum miasta kosztował ponad 5,5 miliona złotych i w większości został sfinansowany z unijnych pieniędzy.
W przypadku zagospodarowania placu im. mjr. Gryczmana, terenu wokół Samorządowego  Ośrodka  Kultury  oraz  „Koziołka Matołka” kontrolerzy stwierdzili wady w wykonaniu niemal wszystkich ułożonych tam nawierzchni: asfaltowych, betonowych, z płyt granitowych oraz z kamiennej kostki brukowej.  Wskazano  także  między  innymi na złe wykonanie murków.
– Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego potwierdziła wszystkie moje podejrzenia, a nawet wykazała nieprawidłowości,  których  ja  wcześniej  nie wskazywałem. Mowa na przykład o złamaniu prawa zamówień publicznych czy prawa budowlanego – mówi radny Marek Ostapko, który od dawna głośno mówił że największa od lat nowodębska inwestycja jest bublem. – Urząd  Marszałkowski  wezwał  gminę  do realizacji programu naprawczego rewitalizacji centrum. Termin jego zakończenia to 25 czerwca.  Z  tego,  co  obserwuję  na  miejscu, nie zostanie on jednak dotrzymany, ponieważ wykonawca  tej  inwestycji  nie  przystąpił  do wymiany krzywych murków ani zapadniętych i odbarwionych płyt granitowych. A między innymi do tego był zobowiązany w tym programie. Nie wiem, co jest przyczyną takiej sytuacji. Wiem za to, że jeśli termin wykonania napraw  nie  zostanie  dotrzymany,  to  gmina będzie narażona na straty finansowe – nie dostanie trzeciej transzy unijnej dotacji.
Chodzi o ponad milion złotych. Niezależnie  od  tego,  czy  program  naprawczy zostanie zrealizowany w terminie, czy też nie, kontrolerzy wskazali nieprawidłowości  przy  realizacji  inwestycji,  przez które gmina straci część dotacji.
W protokole czytamy między innymi, że prace budowlane związane z rewitalizacją terenów zielonych  rozpoczęto  z  ponaddwuletnim opóźnieniem w stosunku do planowanego terminu. Miały ruszyć się w kwietniu 2011 roku,  a  wystartowały  dopiero  w  czerwcu 2013.  Przekroczenie  terminu  dwóch  lat wskazano  jako  złamanie  prawa  budowanego.  W  wyniku  tego  błędu  gmina  straci ponad 25 tysięcy złotych unijnego dofinansowania.
Kontrolerzy wytknęli urzędnikom także, że zamontowane w podłożu oświetlenie punktowe wykonano przy użyciu innych materiałów niż zakładano w projekcie, a  wykonawca  prac  nie  przedstawił  dokumentów stwierdzających, że są to materiały równoważne.  Z  tego  powodu  dofinansowanie  zmniejszono  o  kolejne  6,7  tysiąca złotych. (…)
Rafał Nieckarz
Więcej w papierowym wydaniu „TN”.
ŹRÓDŁO: http://tyna.info.pl/to-byla-fuszerka/

TELEWIZJA LOKALNA: Pierwsze starcie w Sądzie

Gminny rzeczoznawca w sprawie plant: Rozwalić to i wybudować od nowa

Rzeczoznawca wynajęty przez Gminę do realizacji programu naprawczego wartej 5,5 mlna złotych fuszerki w centrum miasta w rozmowie z TVP Rzeszów mówiąc o murkach powiedział: “[Wykonawca] twierdzi, że to nie jego wina, że ciężko, że to jest dużo roboty. że to jest trudne do wykonania. To jest prosta sprawa! Buldożery, łomy młoty i rozwalić to i wybudować od nowa“.
Poniżej zamieszczamy skrócony zapis audycji telewizyjnej oraz nagranie jakie zostało wyemitowane w TVP Rzeszów.
LEKTOR: Urząd Marszałkowski zmniejszył o 133 tysiące złotych dotację na rewitalizację centrum Nowej Dęby. Okazało się, że firma wykonująca prace budowlane dopuściła się szeregu uchybień czyli po prostu zrobiła fuszerkę. Kontrola rozpoczęła się od ekspertyzy jednego z radnych, który zauważył usterki i postanowił zareagować nawet na własny koszt.
TVP RZESZÓW:Eksperci z Rzeszowa stwierdzili między innymi , że płyty granitowe w reprezentacyjnej części centrum są źle ułożone, pękają, na dodatek są różnej jakości. Zauważyli że kostka brukowa nie trzyma się podłoża.
MAREK OSTAPKO: Moja ekspertyza była robiona metodami bezinwazyjnymi. Nie mieliśmy prawa wykonania odwiertów.
TVP RZESZÓW: Rzeczoznawcy nie pozostawili suchej nitki na firmie która budowała murki okalające centrum miasta.
ZYGMUNT ŻOŁĄDŹ: Była komisja odbiorowa w skład której wchodziłem ja, między innymi kierownik działu inwestycji, odpowiedzialny pracownik i inspektor nadzoru.
TVP RZESZÓW: Czy wtedy to było wszystko takie krzywe jak tu widać?
ZYGMUNT ŻOŁĄDŹ: No komisja tego nie zauważyła, nie zwróciła na to uwagi.
TVP RZESZÓW: Pan tego też nie widział?
ZYGMUNT ŻOŁĄDŹ:No niestety jakoś mi to umknęło
(…)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI TOMASZ LEYKO: Kontrola stwierdziła naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych jak i również stwierdzono uchybienia w wykonaniu (…) Około 133 tysiące zostanie odjętych z dotacji.
TVP RZESZÓW: Dotacja może być jeszcze mniejsza o ile władze Nowej Dęby do końca czerwca nie usuną wszystkich usterek. Ich listę miasto przekazało firmie Flis, wykonawcy rewitalizacji. 30% prac wykonano. A reszta? (…) Tempo prac tak ocenia rzeczoznawca:
RZECZOZNAWCA Z. CHROBAK: Bo murki determinują całość robót. [Wykonawca] twierdzi, że to nie jego wina, że ciężko, że to jest dużo roboty. że to jest trudne do wykonania. To jest prosta sprawa! Buldożery, łomy młoty i rozwalić to i wybudować od nowa.
TVP RZESZÓW: O ile wykonawca nie usunie usterek w terminie. Miasto zrobi to na własny koszt. Wtedy jednak należności może dochodzić na drodze sądowej.

 MATERIAŁ TVP RZESZÓW

środa, 11 czerwca 2014

RADIO RZESZÓW: Burmistrz kontra radny – spotkanie w sądzie

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon dowodził przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, że jego dobra osobiste zostały naruszone przez radnego tej gminy Marka Ostapko. Do wytoczenia procesu radnemu skłonił burmistrza opublikowany na portalu internetowym tekst autorstwa Ostapki pt. “Nielegalny transfer pond 1,3 mln zł. z kasy gminy”.
Chodzi o zatwierdzenie przez Wiesława Ordona dokumentów finansowych do wypłaty za fakturę dla wykonawcy ścieżek rekreacyjnych nad nowodębskim zalewem. Sposób wykonania i odbiór tej inwestycji miejskiej już od kilku miesięcy radny głośno krytykuje nie szczędząc ostrych sformułowań pod adresem burmistrza. Oskarża go publicznie o niegospodarność, nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków a nawet działanie na szkodę gminy. Ostapko nagłośnił m.in.sprawę wadliwie wykonanych prac nad zalewem oraz zamianę materiałów budowlanych, skutkiem czego nowa ścieżka jest przebudowywana.
Burmistrz Ordon potwierdził przed sądem wadliwość tej inwestycji jednak zaznacza, że nie miał tej wiedzy w chwili zatwierdzania faktury do wypłaty. Dodał też, że warunkiem złożenia jego podpisu pod dokumentami finansowymi była akceptacja inspektora nadzoru, który tę inwestycję odebrał. Kwestię zamiany materiałów zgłosił natomiast do prokuratury zaraz po tym jak wykazała to ekspertyza budowlana. Sąd będzie procedował tę sprawę na kolejnym posiedzeniu, nie podał jednak jego terminu. 

wtorek, 10 czerwca 2014

Planty i Koziołek w Nowej Dębie będą remontowane od nowa

ECHO DNIA: Planty i Koziołek w Nowej Dębie będą remontowane od nowa

 

Podkarpacki Urząd Marszałkowski zalecił władzom Nowej Dęby przeprowadzenie audytu nieprawidłowości, jakie stwierdzono w czasie kontroli na zmodernizowanym Placu Koziołka i miejscowych Plantach. Na zlecenie gminy plan naprawczy przygotowało Stowarzyszenie Inżynierów. Naprawy mają potrwać do końca czerwca.

Urzędnicy zalecili wyrównanie murków w Parku Koziołka, które miejscami są krzywe.
Urzędnicy zalecili wyrównanie murków w Parku Koziołka, które miejscami są krzywe. 
(fot. Klaudia Tajs)
Kontrola przeprowadzana przez Urząd Marszałkowski potwierdziła, uwagi zgłaszane od pewnego czasu przez radnego Marka Ostapkę. Do sposobu wykonania, do oddanych do użytku w październiku 2013 roku Plant i Parku Koziołka, radny zgłaszał szereg uwag, które potwierdziła wykonana na jego koszt ekspertyza budowlana. Swoje uwagi oraz zapisy ekspertyzy radny przekazał urzędnikom Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, instytucji mającej sprawować nadzór nad realizacją inwestycji za unijne pieniądze.

WYKAZALI NIEDOCIĄGNIĘCIA

Z informacji pokontrolnej Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej przebudowy centrum Nowej Dęby wynika, że należy przeprowadzić szereg poprawek. Wybudowany za pięć i pół miliona złotych obiekt zawiera szereg wad, odstępstw od projektu i został wykonany w sposób budzący zastrzeżenia. Kontrolerzy wytknęli wady dotyczące nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z płyt granitowych na przykład wykruszenia, pęknięcia, spoinowanie, ułożenie płyt niewłaściwą stroną, nawierzchni z kostki brukowej oraz murków betonowych.

Ponadto kontrolerzy zwrócili uwagę na nieprawidłowości przy prowadzeniu inwestycji. To braki w dokumentacji, niedopełnienie obowiązków w przygotowaniu specyfikacji technicznych. Stwierdzili także, że doszło do złamania prawa zamówień publicznych oraz zapisów umowy, jaką gmina zawarła z Urzędem Marszałkowskim.

PLAN NAPRAWCZY

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości zalecono przygotowanie programu naprawczego. Program został już przygotowany i ma zostać wcielony w życie do 25 czerwca. – Na zlecenie gminy Stowarzyszenie Inżynierów przygotowało dokument, w którym wyznaczyło pewne tematy do poprawienia – mówi Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby. – To kwestia wymiany płyt granitowych na plantach i przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury, które uległy zniszczeniu. To także potrzeba równomiernego rozłożeń tych płyt na całym terenie oraz wyrównanie murków, które miejscami są krzywe.

Stowarzyszenie opracowało sposób i technologie wykonania tych napraw. Obecnie wykonawca robót usuwa usterki w ramach prac gwarancyjnych. Przedstawiciel stowarzyszenia ocenią wykonane prace. – Jeżeli prace zostaną przez stowarzyszenie przyjęte, przygotujemy stosowny raport dla urzędu marszałkowskiego – tłumaczy burmistrz Ordon. – Wtedy urząd zdecyduje, czy rozliczy tę inwestycję.

 Źródło: Echo Dnia

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140609/POWIAT0304/140608903