czwartek, 7 listopada 2013

LELIWA: Przebudowa centrum Nowej Dęby pod lupą radnego

Materiał Radia Leliwa:

Niedociągnięcia przy przebudowie Placu majora Gryczmana w Nowej Dębie wytyka władzom gminy, radny opozycji Marek Ostapko. Nierówności na chodnikach dla pieszych, zacieki, pękające murki, od których odpada tynk to tylko niektóre z usterek, jakie wskazuje radny. Aby rzeczywiście stwierdzić czy zauważone defekty mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu inwestycji radny wynajął firmę, która przeprowadziła ekspertyzę wykonanych do tej pory prac. Jak podkreśla Marek Ostapko, oględziny były prowadzone nieinwazyjne i odnosiły się tylko do zewnętrznego stanu:

MAREK OSTAPKO: Zapoznałem się z protokołami odbioru inwestycji i w żadnym z tych protokołów nie ujęto ewidentnych niedoróbek. To nie są usterki które powstały po odbiorze. To są ewidentne niedoróbki czyli prace zostały źle wykonane, a w protokole odbioru nie wskazano tych rzeczy. Powstaje pytanie do pana burmistrza, do inspektora nadzoru dlaczego tego nie zrobiono?  Czy to było ze zwykłej ślepoty, niekompetencji czy to są jeszcze jakieś inne rzeczy o których nie wiemy?

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon przyznaje, że już po odbiorze inwestycji zostały zauważone pewne niedociągnięcia, które teraz w ramach gwarancji poprawia wykonawca robót.

WIESŁAW ORDON: Broń Boże, jestem daleki od jakiś sporów z radnym. Jeżeli tylko są błędy, które da się jeszcze zniwelować to będziemy robić wszystko tak aby było zniwelowane. To nie jest tak, że dopuszczono fuszerkę bo obiekt był pilnowany przez inspektora nadzoru, został odebrany przez służby, ja nie słyszałem aby ktoś sobie krzywdę na tym obiekcie zrobił. Oczywiście i tutaj też zwróciliśmy się do inspektora nadzoru aby się odniósł jak to się stało, że takie ewentualne niedociągnięcia się pojawiły i oczekujemy na jego stanowisko. 


-----------------------------------------------------------------
Mój komentarz: 

PANIE BURMISTRZU! "NIEDOCIĄGNIĘCIA" ???? TO SĄ "NIEDOCIĄGNIĘCIA" ???? BOJE SIĘ SPYTAĆ JAK W PANA MNIEMANIU WYGLĄDA FUSZERA:
Popękany tor do jazdy na rolkach/łyżwach. Jeszcze nie było zimy a już pęka...


Tor do jazdy na rolkach/łyżwachWypadające kostki i dwie różne płyty...