wtorek, 7 sierpnia 2012

Apel w sprawie peronu

W dniu dzsiejszym (07-08-2012r.) skierowałem apel do:
- Burmistrza MiG Nowa Dęba Wiesława Ordona;
- Starosty Tarnobrzeskiego Krzysztofa Pitry;
- Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresy Kubas - Hul;
- Marszałka Województwa Podkarpackiego dra Mirosława Karapyty
- Posłów Zbigniewa Chmielowca, Mirosława Pluty, Zbigniewa Rynasiewicza ( Przewodniczący Komisji Infrastruktury)

o poniższej treści:


Zwracam się z apelem o podjęcie interwencji w sprawie zmiany planów Polskich Lini Kolejowych wobec przebudowy peronu w Nowej Dębie. Brak tej inwestycji ogranicza możliwości rozwojowe miasta i gminy na której terenie funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Po wybudowaniu nowego peronu okazało się, że ze względu na swoją długość nie spełnia on  warunków zatrzymywania się pociągów dalekobieżnych liczących więcej niż trzy wagony. W konsekwencji gmina została odcięta od bezpośrednich połączeń z takimi miastami jak Zamość, Kraków, Wrocław czy Zielona Góra. Dzięki interwencji parlamentarzystów, oraz wojewódzkich władz samorządowych udało się wpłynąć na zatrzymywanie się w Nowej Dębie pociągu relacji Zamość – Zielona Góra. Jednocześnie zarząd PLK zapewnił, że w 2011 roku zostaną wykonane prace projektowe dotyczące przebudowy nowodębskiego peronu, a w 2012 roku ruszy jego przebudowa. Niestety, do chwili obecnej nie podjęto żadnych prac modernizacyjnych. Wedle moich źródeł termin przedłużenia peronu kierownictwo PLK będzie ustalać w 2013 roku! Oznacza to, że modernizacja może nastąpić w 2014 roku lub jeszcze później!
Wedle pozyskanych przeze mnie informacji od grudnia 2012 roku ma zostać uruchomione połączenie z Warszawą. Wszystko wskazuje jednak na to, że skład będzie liczył więcej niż 3 wagony co uniemożliwi mu zatrzymywanie się w Nowej Dębie. W ten sposób miasto i gmina na terenie której funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna, w której  oddano do użytku NAJWIĘKSZĄ INWESTYCJE ZAGRANICZNĄ ROKU 2011 ( chodzi o fabrykę Pilkington Automotive Poland ) zostanie ograniczone pod względem swojego rozwoju.

Ponadto informuję, że w ciągu najbliższych tygodni ruszy modernizacja stacji kolejowej Dęba-Rozalin w Nowej Dębie. Prace modernizacyjne przewidują wykonanie jedno krawędziowego peronu
o długości 100 metrów co oznacza, że także tam pociągi dalekobieżne nie będą się zatrzymywać.

Dlatego apeluję o podjęcie interwencji aby władze PLK wywiązały się ze swoich deklaracji
i jeszcze w tym roku wykonały przedłużenie peronu w Nowej Dębie. Jeśli jednak okaże się to nie możliwe proszę o podjęcie działań aby do czasu przebudowy peronu pociąg do Warszawy zatrzymywał się w naszej gminie (jego skład był dostosowany do długości peronu), a także by na stacji Dęba – Rozalin wykonano peron o długości 200 metrów, co pozwoli uniknąć podobnych absurdów w przyszłości.

Z wyrazami szacunku,