wtorek, 3 września 2013

Nie wiadomo jak, ale budujemy. Nowa miejska spółka, nowe posadki?

Od początku kadencji opozycja naciska na burmistrza Wiesława Ordona i większość rady aby zająć się tematem budownictwa wielomieszkaniowego. Rok przed wyborami głos ten został usłyszany i temat znalazł się na sesji Rady Miejskiej. To dobrze! Lepiej późno niż wcale! Jednak jednak kilka spraw które budzą poważne zastrzeżenia! 

Główny problem polega na tym, że władze miasta nie potrafią udzielić odpowiedzi na szereg kluczowych pytań dotycząchych planowanej inwestycji. Przede wszystkim nie wiemy dokładnie jak Gmina zamierza budować ten blok. Mówi się o utworzeniu nowej spółki miejskiej (m.in. Towarzystwa Budownictwa Społecznego). A nowa spółka to wiadomo. Kolejne stanowiska, kolejne posadki i kolejne koszty którymi zostaną obarczeni ( a jakże! ) podatnicy.

Burmistrz nie potrafi zagwarantować, że w bloku budowanym przez Gminę lub jej spółkę mieszkania będą tańsze niż w obiektach budowanych przez prywatnych przedsiębiorców. A jeśli będą droższe to czy nie należy pójść inną drogą? Wariantów jest przecież kilka. Czy chociażby z tego powodu nie należało do tego tematu podejść naprawdę poważnie?

Ponadto:
Radni nie dowiedzieli się kiedy proponowane przez burmistrza Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie powołane, jak będzie zarządzane, jaki będzie sposób naliczania czynszu oraz jakie będą zasady najmu. Kolejne pytania bez odpowiedzi to: jaka dokładnie ilość mieszkań będzie pod sprzedaż, a jaka pod wynajem.

Mimo braku podstawowych informacji burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej aby ta dała mu 70 000 tysięcy złotych na sporządzenie dokumentacji technicznej budynku... Nie wiemy na jakich zasadach mamy budować ale mamy wydać publiczną kasę... Jako, że burmistrz Ordon posiada większość w radzie zgoda na zaciągnięcie zobowiązania w wymienionej kwocie została przyznana. 

Rodzi się więc pytanie o co tutaj właściwie chodzi. Gwałtowne działanie, pozbawione planu i brak rzetelnej informacji dotyczącej projektu musi budzić poważne zastrzeżenia. 

W trakcie dyskusji na sesji Rady Miejskiej radna Janina Lubera (Ratusz) zaproponowała aby kierownictwo urzędu miasta oraz radni zadeklarowali się, że po uwtorzeniu spółki / towarzystwa zajmującego się budową bloku nikt z nich oraz ich rodzin nie będzie w tej spółce/towarzystwie pracował. Oprócz radnych z opozycji nikt z obecnych na sesji takiej deklaracji nie złożył (odmówili złożenia podpisów). 

www.infonowadeba.pl