poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Mieszkańcy pytają o worki na śmieci

Od jednego z mieszkańców otrzymałem e-mail następującej treści:
Proponuję abyście zajęli się sprawą na dzisiaj jak najbardziej aktualną. Sprawą segregacji śmieci. Zaczyna się drugi miesiąc nowej uchwały Rady Miasta, a tu dalej nie ma worków do segregacji śmieci. Dzwoniłem do PGKiM i usłyszałem odpowiedź, że nie wiadomo kiedy będą worki bo tyle firm zamówiło że nie wiadomo kiedy otrzmamy worki. Narazie mieszkańcy mają pakować i segregowac do czego się da (słowa pani z PGKiM) . Miasto nie jest przygotowane na nowa ustawę. Jak nie jestem przygotowany do egzaminu to nie podchodzę

W tej sprawie zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienia do prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie, które jest odpowiedzialne za dostarczenie worków.

Odpowiedź udzielona drogą elektroniczną przez prezesa PGKiM p. Antoniego Kapuste:


Gmina Nowa Dęba rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba w dniu 21 czerwca br., a z datą 26 czerwca PGKiM Sp. z o.o. podpisało umowę na ten zakres usługi. W dniu 28.06 Spółka złożyła zmówienia na produkcję pięciu kolorów worków na odpady gromadzone selektywnie z nadrukiem danych teleadresowych Spółki. Termin realizacji zlecenia był przewidywany na 30 dni. W pierwszej połowie lipca Spółka dostarczyła mieszkańcom sołectw i osiedli worki będące na stanie magazynu Spółki w kolorach żółtym – plastik, zielonym – szkło, niebieskim – papier, z nadrukiem logo i danych teleadresowych PGKiM Sp. z o.o. W drugiej połowie lipca i do tej pory zaopatrujemy mieszkańców tych nieruchomości w worki koloru żółty – plastik, zielony – szkło, niebieski – papier lecz bez nadruków z danymi odbierającego odpady (PGKiM) – dostępne na rynku w hurtowniach. Ponadto przekazujemy worki bez jakichkolwiek nadruków w kolorach niebieskim i czarnym. Jednocześnie przekazaliśmy mieszkańcom informacje, że wszystkie wystawione odpady segregowane zostaną odebrane, niezależnie od rodzaju worka lub innego opakowania, w jakich zostaną wystawione.
Worki z nadrukiem logo, danymi Spółki i instrukcją określającą rodzaj odpadów na które są przeznaczone, według informacji uzyskanych od producenta, będą przez Spółkę rozdawane właścicielom nieruchomości, (w czterech/pięciu rodzajach i kolorach) przy okazji odbioru odpadów segregowanych (według harmonogramu) począwszy od 13 sierpnia br.
Opóźnienie w produkcji worków wynikło ze zbyt późnego zamówienia, a jednoczesnym bardzo dużym zapotrzebowaniem na worki w miesiącu lipcu, a co jest  związane z natłokiem zamówień na worki u wszystkich producentów w kraju.
Proszę o zrozumienie, że Spółka nie była zainteresowana zakupem worków na zapas w maju lub czerwcu, gdyż w tycz czasie niewiele wiedziano na temat SIWZ przetargu i na temat dodatkowych grup odpadów gromadzonych selektywnie, a po 26 czerwca już był za późno aby na czas zdobyć odpowiednią ilość worków.