środa, 1 czerwca 2011

Powołajmy NOWODĘBSKĄ RADĘ SPORTU

Nawet najlepszy burmistrz, urzędnik, czy radny nie zna problemów ludzi sportu tak dobrze, jak oni sami. Urzędnik ma do czynienia z przepisami i teorią- działacz, kibic, czy zawodnik z praktyką. Dlatego warto dla dobra jednych i drugich powołać w naszej gminie Nowodębską Radę Sportu.

Rady Sportu działają w wielu gminach w Polsce. Na ogół rekrutują się z osób zgłoszonych przez organizacje i instytucje sportowe ( w tym kluby sportowe) realizujące na terenie danej jednostki zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.


Rada Sportu pełni funkcje konsultacyjne i doradcze w sprawach projektu budżetu gminy i projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej, a także planów związanych z rozwojem bazy sportowej, budowy i przebudowy obiektów sportowych oraz organizacji szeregu imprez. Warto dodać, że uczestnictwo w Radzie Sportu jest w 100% społeczne, tak więc Rada nie kosztuje podatników ani złotówki, a jednocześnie może przyczynić się do bardziej efektywnego wydawania środków ze wspólnej kasy na realne potrzeby środowiska sportowego.Rada Sportu w Szczecinie. Źródło: Urząd Miasta Szczecin

W naszej gminie działa rekrutująca się z radnych komisja Kultury, Oświaty i Sportu, której pracami kieruje radny Stanisław Skimina z Chmielowa („Nasz Samorząd”), w skład której wchodzą również radni: Maria Mroczek (KW PiS), Krzysztof Sałek („Nasz Samorząd”), Helena Tłusty („Nasz Samorząd”), Marian Tomczyk (KWW „Nadzieja”), Tomasz Licak (KR RATUSZ), Janina Lubera (KR RATUSZ).

Z całym szacunkiem dla wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków komisji, ale obiektywnie patrząc nie ma w niej silnej reprezentacji środowiska sportowego. Za reprezentanta tej grupy społecznej można uznać radnego Tomasza Licaka, byłego prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego STENGA (sporty wodne). Myślę, że mimo sporego zaangażowania i szczerych chęci jedna osoba to za mało, dlatego moim zdaniem warto powołać Nowodębską Radę Sportu, która będzie współpracować z w/w komisją, radą miejską i burmistrzem w sprawach rozwoju kultury fizycznej na terenie naszej gminy.

Z nieoficjalnych informacji wiem, że swego czasu o utworzenie takiego ciała zabiegał dyrektor SOSiR-u Adam Szurgociński. Jako radny złożyłem pisemny wniosek do burmistrza o powołanie w Nowej Dębie Rady Sportu. To właśnie w gestii szefa gminy jest wydanie stosownego zarządzenia.Wierzę, że odpowiednie procedury zostaną wszczęte tak szybko, jak to możliwe i już nowy projekt budżetu będziemy omawiać wspólnie z nowopowstałą Radą Sportu. Kolejnym argumentem za powołaniem RS są zapisy ustawy o samorządzie gminnym które w wielu przypadkach uniemożliwiają ludziom sportu piastowanie mandatu radnego. A szkoda bo ich wiedza i doświadczenie może być bardzo cenne i przydatne. Wykorzystajmy je w Radzie Sportu.