niedziela, 9 stycznia 2011

Sprawozdanie z działalności Klubu Radnych RATUSZ

Sprawozdanie z działalności Klubu Radnych Ratusz za okres 01.12.10-31.12.10

1 grudnia na inauguracyjnej sesji rady miejskiej powołano pierwszy w historii nowodębskiego samorządu Klub Radnych. Zgodnie ze statutem gminy Burmistrz jest zobowiązany zapewnić organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do funkcjonowania klubu. Przewodniczącym Klubu Radnych RATUSZ został Marek Ostapko. Decyzją większości („Nasz Samorząd” + PiS+ Niezależni) radni z Ratusza nie zostali dopuszczeni do sprawowania funkcji w Prezydium Rady i przewodnictwa komisjom.

Z inicjatywy Janiny Lubery doszło do spotkania informacyjnego rady miejskiej dotyczącego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2. W spotkaniu uczestniczył były radny Jacek Szpunar, który zajmował się tą kwestią w minionej kadencji. W projekcie budżetu zarezerwowano środki na to zadanie.

Podczas drugiej sesji rady miejskiej (08.12.2010) Marek Ostapko zwrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym oświetlenia wewnątrz-podwórkowego, zaznaczając, że był to wspólny element programów wyborczych Ratusza i komitetu burmistrzowskiego. Realizacja zadania jest wpisana do projektu budżetu na rok 2011. 
 
W związku z intensywnymi opadami śniegu utrudniającymi przemieszczanie się KR RATUSZ podjął działania mające na celu poprawę sytuacji na naszych ulicach i chodnikach. Tomasz Licak zwrócił się do naczelnika Zakładu Karnego w Nisku z pytaniem o możliwość odśnieżania nowodębskich dróg i chodników przez więźniów z Chmielowa. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią więźniowie wykonywaliby swoją pracę bezpłatnie (maksymalnie 8h dziennie). Gmina byłaby zobowiązana do zapewnienia sprzętu, strojów roboczych, dojazdu, opiekuna
i ubezpieczenia skazanych. Pomysł ten nie znalazł akceptacji burmistrza Wiesława Ordona, który stwierdził, że jest to zbyt kosztowne. Wobec tego podczas trzeciej sesji (29.12.2010) Marek Ostapko zaproponował, aby w odśnieżanie miasta zaangażowali się członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Radny Jan Flis z OSP os. Dęba powiedział, że OSP włączy się odśnieżanie miasta, jeżeli przystąpi do niej.... Towarzystwo Ratusz. Dodał jednocześnie, że OSP nie posiada niezbędnego sprzętu.

15 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy z inicjatywy burmistrza Wiesława Ordona odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z TSSE „Wisłosan”. Tematem spotkania było zwiększenie dostępności do strefy ekonomicznej. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący KR RATUSZ Marek Ostapko.

18 grudnia miało miejsce uroczyste zakończenie rundy jesiennej Nowodębskiej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej (NALP) organizowanej przez Towarzystwo RATUSZ. Zwycięzca NALP drużyna Dezametu przegrał w meczu towarzyskim z liderem ligi mieleckiej drużyną Fair Play Mielec 7:9. Nagrody wręczali starosta powiatu tarnobrzeskiego Mirosław Pluta, wiceprzewodniczący rady powiatu Bogdan Tomczyk oraz w imieniu TKP RATUSZ Wojciech Bulanowski i Marek Ostapko . W rolę konferansjera wcielił się Jacek Lubera (radny powiatu).

28 grudnia radni z Ratusza uczestniczyli w promocji 7 zeszytu NTSK. Gościem specjalnym był Konrad Samisz żołnierz II Korpusu gen. W. Andersa, po wojnie długoletni trener Stali Nowa Dęba. 
 
29 grudnia podczas III sesi VI kadencji radny Tomasz Licak skierował zapytanie do burmistrza w sprawie bezpłatnej nauki pływania dla dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu gminy Nowa Dęba. Radny Licak przypomniał, że podczas otwarcia krytej pływalni Wiesław Ordon deklarował, że nauką pływania zostaną objęte „wszystkie dzieci” z Nowej Dęby. Burmistrz odpowiedział, że został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu w tej sprawie.
Z kolei radny Marek Ostapko sprzeciwiał się likwidacji miejskiej siłowni. Zaproponował, aby umieścić ją w budynku krytej pływalni, co zwiększy atrakcyjność obu punktów. Radny Marek Ostapko wręczył burmistrzowi petycję podpisaną przez użytkowników siłowni sprzeciwiających się jej zamykaniu jednocześnie deklarując, że podejmie starania by przekonać pozostałych rajców do przeznaczenia środków w budżecie na utrzymanie miejskiej siłowni.