niedziela, 24 sierpnia 2014

InfoNowaDeba: Najbardziej pracowity radny

Przewodniczący Klubu Radnych Ratusz Marek Ostapko najbardziej pracowitym radnym Nowej Dęby. Tak wynika z liczby złożonych przez radnych w latach 2010-2014 interpelacji.
Zgodnie z prawem interpelacje to narzędzie radnych do poruszania spraw bieżących gminy, wskazujące konieczność rozwiązania problemu, oraz żądanie zajęcia stanowiska przez burmistrza. Radny Marek Ostapko, który w wyborach 2010 roku zdobył rekordową liczbę głosów i corocznie w plebiscycie Echa Dnia wskazywany jest przez czytelników jako najskuteczniejszy radny, pobił kolejny rekord, tym razem w liczbie złożonych interpelacji.
W 2010-2014 złożył aż 128 interpelacji dotyczących spraw społecznych i ważnych dla mieszkańców problemów. O tym jak imponująca jest to liczba świadczy fakt, że wszyscy radni razem wzięci złożyli w tej kadencji zaledwie 36 interpelacji czyli o 92 mniej niż radny Marek Ostapko!
- To co robię traktuję bardzo poważnie. Jako radny będący w opozycji nie mam wpływu na decyzje gdyż zawsze mój pomysł zostanie odrzucony przez rządzącą większość, ale interpelacje dają mi możliwość poruszania i rozwiązywania problemów mieszkańców. Dla wielu mieszkańców jestem ostatnią deską ratunku. Często na ulicy podchodzą do mnie i mówią: Byliśmy już wszędzie i odsyłali nas z kwitkiem, a znajoma powiedziała „Idź do Ostapki, Ostapko to załatwi”, dlatego do pana przychodzę. No i staram się te trudne sprawy, w miarę swoich sił i możliwości załatwiać. – mówi radny Ostapko.
/kk

http://infonowadeba.pl/kto-jest-najbardziej-pracowitym-radnym-nowej-deby/