środa, 11 czerwca 2014

RADIO RZESZÓW: Burmistrz kontra radny – spotkanie w sądzie

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon dowodził przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, że jego dobra osobiste zostały naruszone przez radnego tej gminy Marka Ostapko. Do wytoczenia procesu radnemu skłonił burmistrza opublikowany na portalu internetowym tekst autorstwa Ostapki pt. “Nielegalny transfer pond 1,3 mln zł. z kasy gminy”.
Chodzi o zatwierdzenie przez Wiesława Ordona dokumentów finansowych do wypłaty za fakturę dla wykonawcy ścieżek rekreacyjnych nad nowodębskim zalewem. Sposób wykonania i odbiór tej inwestycji miejskiej już od kilku miesięcy radny głośno krytykuje nie szczędząc ostrych sformułowań pod adresem burmistrza. Oskarża go publicznie o niegospodarność, nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków a nawet działanie na szkodę gminy. Ostapko nagłośnił m.in.sprawę wadliwie wykonanych prac nad zalewem oraz zamianę materiałów budowlanych, skutkiem czego nowa ścieżka jest przebudowywana.
Burmistrz Ordon potwierdził przed sądem wadliwość tej inwestycji jednak zaznacza, że nie miał tej wiedzy w chwili zatwierdzania faktury do wypłaty. Dodał też, że warunkiem złożenia jego podpisu pod dokumentami finansowymi była akceptacja inspektora nadzoru, który tę inwestycję odebrał. Kwestię zamiany materiałów zgłosił natomiast do prokuratury zaraz po tym jak wykazała to ekspertyza budowlana. Sąd będzie procedował tę sprawę na kolejnym posiedzeniu, nie podał jednak jego terminu.