wtorek, 10 czerwca 2014

Planty i Koziołek w Nowej Dębie będą remontowane od nowa

ECHO DNIA: Planty i Koziołek w Nowej Dębie będą remontowane od nowa

 

Podkarpacki Urząd Marszałkowski zalecił władzom Nowej Dęby przeprowadzenie audytu nieprawidłowości, jakie stwierdzono w czasie kontroli na zmodernizowanym Placu Koziołka i miejscowych Plantach. Na zlecenie gminy plan naprawczy przygotowało Stowarzyszenie Inżynierów. Naprawy mają potrwać do końca czerwca.

Urzędnicy zalecili wyrównanie murków w Parku Koziołka, które miejscami są krzywe.
Urzędnicy zalecili wyrównanie murków w Parku Koziołka, które miejscami są krzywe. 
(fot. Klaudia Tajs)
Kontrola przeprowadzana przez Urząd Marszałkowski potwierdziła, uwagi zgłaszane od pewnego czasu przez radnego Marka Ostapkę. Do sposobu wykonania, do oddanych do użytku w październiku 2013 roku Plant i Parku Koziołka, radny zgłaszał szereg uwag, które potwierdziła wykonana na jego koszt ekspertyza budowlana. Swoje uwagi oraz zapisy ekspertyzy radny przekazał urzędnikom Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, instytucji mającej sprawować nadzór nad realizacją inwestycji za unijne pieniądze.

WYKAZALI NIEDOCIĄGNIĘCIA

Z informacji pokontrolnej Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej przebudowy centrum Nowej Dęby wynika, że należy przeprowadzić szereg poprawek. Wybudowany za pięć i pół miliona złotych obiekt zawiera szereg wad, odstępstw od projektu i został wykonany w sposób budzący zastrzeżenia. Kontrolerzy wytknęli wady dotyczące nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z płyt granitowych na przykład wykruszenia, pęknięcia, spoinowanie, ułożenie płyt niewłaściwą stroną, nawierzchni z kostki brukowej oraz murków betonowych.

Ponadto kontrolerzy zwrócili uwagę na nieprawidłowości przy prowadzeniu inwestycji. To braki w dokumentacji, niedopełnienie obowiązków w przygotowaniu specyfikacji technicznych. Stwierdzili także, że doszło do złamania prawa zamówień publicznych oraz zapisów umowy, jaką gmina zawarła z Urzędem Marszałkowskim.

PLAN NAPRAWCZY

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości zalecono przygotowanie programu naprawczego. Program został już przygotowany i ma zostać wcielony w życie do 25 czerwca. – Na zlecenie gminy Stowarzyszenie Inżynierów przygotowało dokument, w którym wyznaczyło pewne tematy do poprawienia – mówi Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby. – To kwestia wymiany płyt granitowych na plantach i przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury, które uległy zniszczeniu. To także potrzeba równomiernego rozłożeń tych płyt na całym terenie oraz wyrównanie murków, które miejscami są krzywe.

Stowarzyszenie opracowało sposób i technologie wykonania tych napraw. Obecnie wykonawca robót usuwa usterki w ramach prac gwarancyjnych. Przedstawiciel stowarzyszenia ocenią wykonane prace. – Jeżeli prace zostaną przez stowarzyszenie przyjęte, przygotujemy stosowny raport dla urzędu marszałkowskiego – tłumaczy burmistrz Ordon. – Wtedy urząd zdecyduje, czy rozliczy tę inwestycję.

 Źródło: Echo Dnia

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140609/POWIAT0304/140608903