niedziela, 22 stycznia 2012

Zakończenie kariery trenera Antoniego Malcharka

W dniu wczorajszym odbyło się oficjalne zakończenie kariery trenerskiej Pana Antoniego Malcharka, założyciela sekcji badmintona, działacz społeczny. Poniżej zamieszczam treść listu gratulacyjnego odczytanego podczas uroczystości.


Szanowny Panie Trenerze,

W imieniu Klubu Radnych RATUSZ mam przyjemność złożyć Panu najserdeczniejsze wyrazu szacunku i uznania, a przede wszystkim podziękowania za dotychczasową prace na rzecz rozwoju sportu w Nowej Dębie i promocje naszego miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.
Dzięki Pańskiemu zaangażowania w naszym mieście powstała prężnie działająca sekcja badmintona, której zawodnicy osiągnęli szereg sukcesów zarówno w Polsce jak i zagranicą zdobywając liczne medale i tytuły mistrzowskie. W realizowanych w ramach sekcji treningów brało udział setki jeśli nie tysiące mieszkańców naszego miasta i okolic. Ucząc swoich podopiecznych zasad fair play, ducha sportowej walki i wytrwałości wychował Pan niezliczoną ilość dzieci i młodzieży, którzy jeśli nawet w dorosłym życiu nie kontynuowali drogi sportowej, to bez wątpienia wykorzystali w codziennym funkcjonowaniu wartości, których ich Pan uczył.
Jest mi niezmiernie miło, że Pańskie poświęcenie zostało docenione przez Radę Miejską obecnej kadencji, która nadała Panu tytuł „Zasłużonego dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. Tytuł ten jest ukoronowaniem dotychczasowej pracy. Wierzę, że Pańska osoba będzie wzorem dla kolejnych pokoleń mieszkańców naszego miasta.

Z wyrazami szacunku i uznania