czwartek, 24 marca 2011

Oświadczenie Klubu Radnych Ratusz

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej głosowano nad zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 7 milionów złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Poniżej oświadczenie Klubu Radnych Ratusz które zostało wygłoszone na sesji przez przewodniczącego Klubu Marka Ostapko podczas dyskusji nad uchwałą.


Pani Przewodnicząca
Szanowna Rado

Za chwilę każdy z nas podniesie rękę za lub przeciw zaciągnięciu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Wysokość tego kredytu wynosi 7 milionów złotych.

Na wczorajszej komisji budżetowej dyskusje wzbudziła wysokość spłat tego kredytu w poszczególnych latach. W zaproponowanej uchwale ciężar odpowiedzialności spada na samorządowców następnej kadencji. Rodzi się w tym miejscu pytanie czy powinniśmy zrzucać ciężar tego kredytu na barki przyszłych radnych i burmistrza zwłaszcza że w kolejnych latach kurek unijnych pieniędzy zostanie zakręcony wobec czego trudniej będzie pozyskiwać środki z zewnątrz?

Pan burmistrz podkreśla, że już za chwile możemy stanąć przed wyborem: albo rozwój i inwestycje, albo wydatki bieżące. To, że taka sytuacja nastąpi przewidywano kilka lat temu. Jednak do tej pory praktykowano ucieczkę od problemów zamiast przystąpienia do niezbędnych reform. Rozkładanie rat kredytu w sposób zaproponowany w uchwale jest właśnie formą takiej ucieczki. 

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć 


Pan burmistrz podkreślał, że zaproponowany przez niego budżet jest budżetem rozwojowym. Większość z Państwa zgodziła się z tą opinią i podniosła rękę za tym budżetem a więc i za zaplanowanym w nim deficytem. Dlatego powinniście Państwo wziąć pełną odpowiedzialność za te decyzje i przychylić się do poprawek Klubu Radnych Ratusz które zakładają inne rozłożenie spłaty rat w poszczególnych latach.Na wczorajszej komisji zaproponowałem aby raty rozłożyć w następujący sposób:

2012r.- 1000 000 zł, (zmiana o 800 tys. w stosunku do projektu uchwały)
2013r.- 1000 000zł, (zmiana o 500 tys. w stosunku do projektu uchwały)
2014r.- 1000 000zł, (zmiana o 500 tys. w stosunku do projektu uchwały)
2015r.- 1000 000zł. (bez zmian w stosunku do projektu uchwały)
2016r- 1000 000zł. (bez zmian w stosunku do projektu uchwały)
2017r.- 1000 000zł. (bez zmian w stosunku do projektu uchwały)
2018r.- 500 000zl (zmiana)
2019r.- 300 000zl (zmiana)
2020r.- 200 000zl (zmiana)

Po przedstawieniu tej propozycji ogłoszono przerwę w posiedzeniu komisji podczas której Pan Burmistrz i Pani Skarbnik udali się na naradę. W trakcie przerwy Klub Radnych Ratusz pracował nad propozycją kolejnego wariantu, który mógłby by zostać zaakceptowany przez koalicje rządzącą. Obejmował on spłatę w 2012 roku 300 000zł, następnie w latach 2013-2018- po 1mln złotych rocznie natomiast w roku 2019 – 400 000zl, zaś w 2020- 300 000zl.


Po dyskusji jaka wywiązała się po wznowieniu obrad randa Janina Lubera przedłożyła kolejne rozwiązanie tej sytuacji, które wydawało się być rozwiązaniem kompromisowym zadowalającym zarówno koalicję rządzącą z panem burmistrzem na czele jak i stronę proponującą poprawki. Wariant ten ten zakładał spłatę kredytu w następujący sposób:
2012r.- 500 000 zł
2013r.- 700 000zł
2014r.- 700 000zł
2015r.- 1000 000zł.
2016r- 1000 000zł.
2017r.- 1000 000zł.
2018r.- 1000 000zł.
2019r.- 1,1mln zł
2020r.- wykreślony

Wniosek złożony przez radną Luberę nie znalazł akceptacji większości składu komisji. Za było 3 radnych. 6 radnych głosowało przeciw. W głosowaniu opiniującym projekt uchwały burmistrza 3 radnych było przeciw.

Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado
W imieniu Klubu Radnych Ratusz proszę Państwa o odrzucenie omawianego projektu uchwały w formie przedstawionej przez burmistrza. Ciężar rat zaciągniętego kredytu powinien spocząć na samorządzie tej kadencji. Nie możemy stawiać pod murem przyszłych radnych i przyszłego burmistrza. Wprawdzie wyborcy udzielili nam mandatu na 4 lata jednak nie możemy zapominać, że rolą samorządowców jest zapewnienie ciągłości rozwoju gminy. Dziękuję za wysłuchanie.