poniedziałek, 21 marca 2011

Bliżej mieszkańców

Starostowie tarnobrzescy, burmistrz oraz radni powiatowi i gminni dyskutowali z mieszkańcami o ich problemach.

W czwartek 17 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie z inicjatywy miejscowego Klubu Radnych Ratusz odbyło się spotkanie sprawozdawczo-informacyjne z mieszkańcami gminy. Na spotkaniu obecni byli starostowie powiatu tarnobrzeskiego: Mirosław Pluta i Jerzy Sudoł, burmistrz Wiesław Ordon, radni powiatowi: Bogdan Tomczyk i Jacek Lubera oraz miejscowi radni w tym gospodarze spotkania: Janina Lubera, Marek Ostapko i Tomasz Licak i goście: Ryszard Rutyna, Halina Drągowska, Kazimierz Skimina, Tomasz Gazda. -Pomysł spotkania zrodził się podczas I Sejmiku Powiatowego kiedy to starosta Mirosław Pluta mówił o potrzebie wychodzenia władz lokalnych do mieszkańców i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego- mówił przewodniczący Ratusza Marek Ostapko i dodaje iż już w kampanii wyborczej Ratusz podkreślał, że samorządowcy każdego szczebla powinny wychodzić do mieszkańców i wsłuchiwać się w ich oczekiwania i problemy. 

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Klubu Radnych Ratusz który przedstawił informacje dotyczącą dotychczasowej działalności Klubu Ratusz za okres od grudnia 2010 do lutego 2011r.. Odniósł się m.in. do sprawy odśnieżania, inicjatywy uchwałodawczej, złożonych interpelacji, oświetlenia wewnątrzblokowego i budowy nowego komisariatu policji, a także imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Klub i Towarzystwo dla mieszkańców. Następnie głos zabrał Mirosław Pluta. W swoim wystąpieniu odniósł się m.in do planowych inwestycji w tym budowy nowego boiska typu ORLIK i planów budowlanych dotyczących Zespołu Szkół nr1, planowanego wsparcia dla klubów sportowych, poprawy jakości komunikacji publicznej na terenie powiatu, planowanych zmian w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Kolejny etap spotkania obejmował wypowiedź burmistrza Wiesława Ordona, który w swoim wystąpieniu pokrótce omawiał zapisy budżetu na rok bieżący oraz odnosił się do spostrzeżeń swoich poprzedników.Po informacji przyszedł czas na pytania z sali. Tomasz Gazda pytał o sytuacje w nowodębskim szpitalu i o plotki dotyczące likwidacji niektórych oddziałów. Starostowie zdementowali te pogłoski i zaznaczyli, że ich celem jest modernizacja i rozbudowa szpitala a nie jego marginalizacja. Radny Ryszard Rutyna pytał starostów o działania jakie zamierza podjąć powiat w stosunku do jego miejscowości czyli Chmielowa. Radny Kazimierz Skimina otrzymał zapewnienie, że już niebawem ruszą oczekiwane prace na terenie ulic Sikorskiego i Majdańskiej. Z kolei radna Halina Drągowska uczulała samorządowców na problemy jakie dotykają dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym.

Pytania mieszkańców dotyczyły m.in gospodarki mieszkaniowej, sprawy peronu a także budowy parkingu przy Stokrotce na ulicy Jasnej. Zwłaszcza ten ostatni wątek wzbudził żywą dyskusje wśród zgromadzonych mieszkańców i samorządowców.  


Jeden z mieszkańców pytał burmistrza dlaczego w budżecie nie ma pieniędzy na parkingi na ul. Krasickiego, a znajdują się pieniądze na budowę parkingu który zdaniem mieszkańca powinien budować właściciel obiektu. Burmistrz odpierał zarzuty mówiąc iż parking przy Stokrotce będzie parkingiem publicznym a więc dostępnym dla wszystkich mieszkańców, a w nowym budynku pracę znajdzie kilkadziesiąt osób. Ponadto dodał, że budżet znalazł akceptacje rady miejskiej. W odpowiedzi Radni Ratusza zaznaczyli, że budżet owszem znalazł akceptacje większości rady ale nie całości gdyż Klub Radnych wstrzymał się od głosu m.in. z powodu ujęcia w budżecie parkingu przy Stokrotce. Następnie między Wiesławem Ordonem a Janiną Luberą wywiązała się dyskusja podobna do tej której świadkami byliśmy podczas sesji budżetowej.

Kolejne spotkania Ratusza w przygotowaniu. Informacje o nich będzie można znaleźć w lokalnych mediach i na tablicach ogłoszeń.
 

www.infonowadeba.pl