poniedziałek, 6 stycznia 2014

Rada Miejska skieruje do prokuratury sprawy miejskich inwestycji

Rada Miejska podjęła decyzję o zgłoszeniu do prokuratury informacji o domniemanych nieprawidłowościach na miejskich inwestycjach. Decyzja zapadła jednomyślnie!

Od pewnego czasu radny opozycji Marek Ostapko podnosi sprawę nieprawidłowości na zrewitalizowanych plantach. Wielokrotnie interpelował do burmistrzów w tej sprawie. Zlecił także wykonanie ekspertyzy przez rzeczoznawców budowalnych której wyniki nie pozostawiają suchej nitki na sposobie wykonania placu. Mowa w niej jest o wadach istotnych i wadach trwałych co w kontekście przedmiotowej inwestycji może oznaczać konieczność jej przebudowania. 

CZYTAJ TAKŻE:
Miażdżąca ekspertyza dotycząca plant: Do użytku oddano obiekt wadliwy,wady są istotne


Swoje uwagi na komisjach rady miejskiej zgłaszał także mieszkaniec Paweł Grzęda. Wzywał radnych do przyjrzenia się bliżej sposobowi wykonywania nowodębskich inwestycji mówiąc o występowaniu licznych nieprawidłowości, wskazując także na możliwość wystąpienia korupcji. Po jego ostatnim piśmie do członków komisji rewizyjnej i przewodniczącego rady, Wojciech Serafin zawnioskował do radnych aby przekazać pisma Pawła Grzędy do prokuratury. Wszyscy obecni na sesji radni opowiedzieli się za poparciem wniosku przewodniczącego Serafina. 

Burmistrz nie zdobył się na sesji na publiczne i stanowcze zapewnienie iż gminne inwestycje przebiegły prawidłowo. Stwierdził natomiast, że zarzuty mają charakter polityczny a on tak jak każdy człowiek może się mylić…. Wezwał jednak radnych do poparcia wniosku Wojciecha Serafina. 

O rozwoju wydarzeń będziemy państwa informować. 
/info


------------------------------------------------------
Oto reprezentacyjny plac Gryczmana w Nowej Dębie. Pociapane krzywe murki i popękane i pozapadne płyty granitowe. Uroczysty festyn podczas którego oddawano inwestycje miał miejsce 11 października 2013 roku.
Źródło: www.infonowadeba.pl