poniedziałek, 19 listopada 2012

Informatyka śledcza i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii


W dniach 6-7 listopada odbyła się konferencja zatytułowana „_CRC” której tematem były zagadnienia związane z informatyką śledczą i ściganiem cyberprzestępców, a zwłaszcza zagrożenia związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii i prawne możliwości ich zwalczania i przeciwdziałania.
Konferencja _CRC skierowana była Prokuratorów, Sędziów oraz funkcjonariuszy organów ścigania, przede wszystkim z jednostek liniowych, nie zajmujących się wyłącznie problematyką związaną z przestępczością z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jednakże mających z nią styczność w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. -Podczas konferencji poruszone zostały kwestie związane z metodyką ścigania przestępstw z wykorzystaniem nowych technologii, algorytmami postępowania w przypadku ich ujawniania, możliwościami pozyskiwania danych od operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych czy serwisów społecznościowych oraz rodzajami udostępnianych danych.- mówi doktorant socjologii Marek Ostapko, będący jednym z organizatorów wydarzenia.
Te skomplikowaną wiedzę przekazali prelegenci, których śmiało można zaliczyć do czołówki w branży bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa w sieci. Wszyscy z nich to praktycy, od wielu lat zajmujący się różnymi aspektami przestępczości teleinformatycznej. Swoimi wiadomościami dzielili się od podstaw, co bardzo często jest zaniedbywane poprzez skupianie się na kwestiach czysto technicznych.