wtorek, 31 maja 2011

Sprawozdanie z działalności Klubu Radnych RATUSZ Maj 2011

Sprawozdanie z działalności Klubu Radnych RATUSZ
za okres 01.05.11r-31.05.11r.

04.05.11r.- Odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej.

06.05.11r- Przewodniczący KR RATUSZ Marek Ostapko spotkał się z wicestarostą Jerzym Sudołem. Tematem spotkania była sprawa budowy w Nowej Dębie przy udziale środków pochodzących z budżetu powiatu miasteczka ruchu drogowego i białego orlika.

8-13.05.11r- Realizacja procedur związanych z założeniem Komitetu „POMOC DLA ŁUKASZA” i rejestracja zbiórki publicznej. Cel zbiórki: sfinansowanie operacji Łukaszowi Wargackiemu.

09.05.11r. - Odbyło się posiedzenie komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w sprawie Zalewu.

11.05.11r.- Przewodniczący Klubu Radnych Ratusz Marek Ostapko złożył wniosek do burmistrza Wiesława Ordona w sprawie powołania w Nowej Dębie Rady Sportu.
12.05.11r- Odbyła się komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

13.05.11r- Przewodniczący KR RATUSZ Marek Ostapko złożył projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w Nowej Dębie pakietu ulg dla rodzin wielodzietnych.

16.05.11r- Odbyła się komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Ciąg dalszy sprawy Zalewu.

19.05.11r- Przewodniczący Klubu Radnych Ratusz spotkał się burmistrzem Wiesławem Ordonem w celu omówienia spraw bieżących.

23.05.11r.-Odbyła się komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz komisja Budżetowa.

24.05.11r- Odbyła się komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Zawarcie kompromisu w sprawie Zalewu.

25.05.11r- Odbyła się IXsesja Rady Miejskiej. Klub Radnych Ratusz głosował przeciwko podwyżkom cen wody.

27.05.11r.- Z inicjatywy radnej Janiny Lubery odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Zwycięstwa 3 w sprawie sprzeciwu mieszkańców wobec montażu w bloku podzielników ciepła.

30.05.11r- Przewodniczący KR RATUSZ Marek Ostapko spotkał się z wicestarostą Jerzym Sudołem w celu omówienia spraw bieżących.

31.05.11r- Przewodniczący KR RATUSZ Marek Ostapko spotkał się z posłem Mirosławem Plutą w celu omówienia m.in. zagwarantowania środków finansowych na przedłużenie peronu w Nowej Dębie i dostosowania go do wymogów zatrzymywania się pociągów pośpiesznych, dalekobieżnych.